SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Maturitní obory

63 - 41 - M / 02 Obchodní akademie (pro 4. ročník)

1.1.2016 | Další...

Absolvent obchodní akademie získá střední vzdělání s maturitní zkouškou a může se ucházet o studium na vysoké škole nebo má vytvořeny podmínky k podnikatelské činnosti , práci ve státní a veřejné správě , tuzemském a mezinárodním obchodě , v bankovnictví a peněžnictví .
Odborné zaměření obchodní akademie je realizováno dle platných osnov ve volitelných předmětech pro oblast podnikání


69 - 41 - L / 01 Kosmetické služby

13.8.2013 | Další...

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Vzdělávací program studijního oboru kosmetička zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kvalifikovaných a kvalitních služeb .
Bezplatné studium

K získání odborných vědomostí a dovedností je v učebním plánu vymezeno více jak 50 % vyučovacích hodin.


64 - 41 - L / 51 Podnikání - bezplatné studium

13.8.2013 | Další...

Pro absolventy všech tříletých učebních oborů Poskytnuté vzdělání - studium je zakončeno maturitní zkouškou a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatnění absolventů - v obchodně provozních funkcích , při řízení všech typů obchodních podniků , reklamních agentur , restauračních a hotelových provozů , včetně soukromého sektoru . Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele , majitele firmy či společnosti , zejména v oboru své profese . Může se ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách .


» Archiv